سبد خرید 0

رویه های ارسال سفارش

با توجه به بند ۸ و ۹ ثبت سفارش:

بعد از واریز وجه بار مشتری آماده ، بسته بندی و تحویل باربری گردیده و رسید باربری برای مشتری ارسال میگردد

مشتری از طریق شماره های درج شده در بیجک بار خودرا پیگیری مینماید و از ایستگاه باربری در شهر خویش تحویل میگیرد

 

برگشت به بالا Call Now Button
+